Beveilig je bedrijf online!

De nachtmerrie van elke ondernemer: je systeem wordt gehackt, bedrijfsdata gestolen, gegijzeld of geïnfecteerd waardoor je bedrijf niet kan functioneren, klantgegevens worden gelekt of je moet losgeld betalen om weer bij je eigen gegevens te komen.
Contact

Cybercrime en hoge boetes voorkomen? Vraag om de IT Risico Analyse!

Hacks, datalekken, gijzelsoftware.. het kan je bedrijf volledig plat leggen.

Beveilig daarom je bedrijf online.  RepairSpot Business IT is klaar om de cybersecurity- en privacy strategie van je bedrijf een vliegende start te geven. Wij verzorgen voor kleine tot middelgrote bedrijven en ZZP-ers complete oplossingen voor een optimaal beveiligd bedrijfsnetwerk en een continu bewustzijn van jouw bedrijf op het gebied van netwerk-, systeem- en gegevensbescherming.

Wat betekent de Privacywet (AVG) voor jouw bedrijf?

              

Sinds mei 2018 zijn in de hele Europese Unie wetten op het gebied van gegevensbescherming van kracht. Wat betekent dit? Jouw bedrijf moet voldoen aan de voorschriften voor gegevensverzameling en gegevensverwerking.  Daarnaast moet je voldoende maatregelen nemen om deze gegevens te beschermen.
De Autoriteit Persoonsgegevens deelt forse boetes uit aan bedrijven die hier niet aan voldoen. Wanneer jouw bedrijf een fout maakt met klantgegevens of betrokken is bij een datalek omdat je niet voldoende hebt gedaan om gegevens te beschermen, kun je een boete krijgen van 4% van je jaaromzet. Boetes hebben dus een grote impact!
Het kan ook jou gebeuren als  je de boel niet goed op orde hebt.
Meer informatie over de AVG vind je hier.

Meer weergeven

Hoe werkt onze Security Check Dienstverlening?

              

Snel in beeld krijgen hoe jouw bedrijf ervoor staat qua beveiligingsrisico’s?

Onze cyberbeveiligings-expert kan een volledige IT Risico-Analyse uitvoeren, alle aandachtspunten met je bespreken en adviseren over de te nemen maatregelen. Zowel je mail-accounts, bedrijfsaccounts, website, mobiele telefoons als je klantsysteem en eventueel intranet worden door ons doorgelicht.

Dan heb je het ICT systeem voor je bedrijf goed beveiligd, maar opent je medewerker per ongeluk een onveilig bestand. Of wordt het wachtwoord niet gewijzigd waardoor deze makkelijk te hacken is. Dat zijn nog maar twee voorbeelden hoe het mis kan gaan. Een datalek of binnenhalen van malware ontstaat vaak door onoplettendheid of onwetendheid.
Dat wil je natuurlijk voorkomen!
Maak je medewerkers daarom bewust van cyberveilig werken en beperk je risico’s.
Als je wilt verzorgt onze specialist een speciale Group Training voor jouw team, gedurende 1 dagdeel in company.

 

Meer weergeven